Catalogus
Catalogus
Apple & Apple accessoires
Audio, TV, Video en Foto
Computer
Health & Personal Care
Speelgoed en Goede Doelen
Telefonie & Navigatie
Tuin- & Gereedschap
Witgoed & Huishoudelijk

Informatie
De Hager site
Pakketten bestellen
Veelgestelde vragen
Wachtwoord vergeten
Algemene Voorwaarden
Contact
Cookieverklaring
Privacy


Actiespecifieke algemene voorwaarden Hager spaaractie

 1. De Hager Spaaractie is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij de spaarder punten ontvangt via Hager. De toegekende punten worden door de spaarder geüpdate op internet en weergegeven op de internetsite, en geven de spaarder de mogelijkheid een keuze te maken uit de goederen aangeboden op deze internetsite.

 2. De waardebonnen hebben een beperkte looptijd, welke op de achterzijde van de waardebon vermeld staat. Na verloop van deze data komt de waardebon te vervallen.

 3. De Hager Spaaractie is enkel toegankelijk voor geregistreerde Hager klanten die beschikken over een relatienummer en een persoonlijk ID-nummer.

 4. Levering van de bestelde producten geschiedt enkel op een bedrijfsadres.

 5. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige registratie en verzilvering van hun waardebonnen. Deze activering en verzilvering dient via de website van het spaarprogramma gerealiseerd te worden.

 6. Hager is niet verantwoordelijk voor onrechtmatige activering en verzilvering van waardebonnen door medewerkers binnen uw eigen organisatie.

 7. Hager behoudt zich het recht voor om het gamma producten waarvoor punten worden toegekend te wijzigen, verkleinen of uit te breiden.

 8. In geen enkel geval gaat Hager over tot uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden goederen.

 9. Hager punten en waardebonnen zijn niet overdraagbaar, noch aan personen, noch aan bedrijven.

 10. In geval van fraude, bedrog of misbruik is Hager gerechtigd punten te weigeren of in te trekken en juridisch verdere stappen te nemen.

 11. Hager is gerechtigd de voorwaarden van de spaaractie, alsook de te verwerven goederen en de wijze waarop de berekening van punten wordt vastgesteld, eenzijdig te wijzigen in verband met leverbaarheid en/of prijsstelling.

 12. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de communicatie over een spaaractie.

 13. Wanneer er onduidelijkheid is over de juistheid van een gecommuniceerd aantal punten voor een specifiek artikel, zijn de punten op de ProShop website leidend. Derhalve zullen deze punten enkel gehonoreerd worden.

 14. Deze algemene voorwaarden van de Spaaractie zijn aanvullende voorwaarden op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Hager.

 15. Door deelname aan de Spaaractie gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.


Login
Hager Inlogcode:
Wachtwoord:


Speciale actie
Bekijk nu de nieuwe doorlopende actie

Mededeling
Let op: Vanaf 1-2-2019 is het niet meer mogelijk uw waardebonnen van 2018 op te waarderen in uw kluis. Mocht u deze nog willen toevoegen stuur dan een bericht naar waardebonnen@hager.nl met daarin een afbeelding van de waardebon en uw complete bedrijfsgegevens.