Aanwijzing NEN1010:2015 in Bouwbesluit vertraagd - Eerste correctieblad NEN1010:2015/C1:2016 gepubliceerd

De nieuwe NEN1010:2015 is niet zoals verwacht per 1 juli 2016 aangewezen in het Bouwbesluit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft om onbekende redenen deze datum niet gehaald. Als eerstvolgende datum wordt 1 januari 2017 genoemd.
Dit betekent voor installerend Nederland dat de overgangstermijn met de oude NEN1010:2007 gehandhaafd blijft. Beide normen mogen gebruikt worden. Uiteraard dient er afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te zijn welke norm toegepast gaat worden.

1e correctieblad gepubliceerd
NEN heeft op 30 augustus het 1e correctieblad op de installatienorm NEN1010:2015 gepubliceerd. Over twee discussiepunten, “PV-installatie achter een aparte eindgroep” en “éénfase-eindgroepen achter een 4-polige aardlekschakelaar”, is nu een geldend besluit genomen en gepubliceerd. Daarnaast zijn vele tekstuele foutjes gecorrigeerd. Het correctieblad NEN1010:2015/C1:2016 is te vinden op de website van NEN. In MAG1010, het elektrotechnisch magazine van NEN, uitgave 05/2016 werd al gemeld dat er meer helderheid zou komen over deze discussiepunten.

Verplichting: PV-installatie achter aparte groep
Feitelijk wordt het aansluiten van een PV-installatie achter een aparte groep verplicht en is er straks geen uitzondering meer die toestaat om een PV-installatie op een eindgroep te plaatsen waarop andere verbruikers zijn aangesloten.

Aanbeveling: geen éénfase-eindgroepen achter 4-polige aardleschakelaar
Over het verbod in de NEN1010:2015 art. 531.2 om éénfase-eindgroepen achter een 4-polige aardlekschakelaar te plaatsen, is veel discussie ontstaan. Dit was enerzijds vanwege het hoge theoretische karakter en de te verwaarloze kans op letsel en anderzijds door de grote impact op bestaande installatieconcepten waar deze opstelling veelvuldig wordt toegepast. De verplichting is nu gewijzigd in een aanbeveling. De installateur dient dan in het ontwerp rekening te houden met mogelijk gevaar indien achter een 4-polige aardlekschakelaar, éénfase-eindgroepen met gelijkwaardige belastingen aangesloten zijn waar relatief hoge lekstromen te verwachten zijn. Dit komt met name voor in belastingen met vermogenselektronica. Bij een dergelijke belasting is het af te raden om een 4-polige aardlekschakelaar te plaatsen.

Niet verplicht, wel grote verantwoordelijkheid
De installateur mag deze aanbeveling niet zomaar naast zich neerleggen. Hij wordt door de norm gewezen op mogelijk gevaar door letsel en dient hiernaar te handelen. Mocht het tot letsel leiden, en in het extreme geval voor de rechter komen, dan kan de installateur zich niet verschuilen achter de norm.