Intelligente elektronica dooft vlambogen in milliseconden

Beveiliging

Vlambogen zijn gevreesde verschijnselen in de elektrotechniek. Ze kunnen de werking van apparaten beperken of zelfs onmogelijk maken, met alle gevolgen van dien. Als mensen met een vlamboog in aanraking komen, kan dat onder meer zware brandwonden, zicht- en gehoorbeschadiging veroorzaken. Er is dus alle reden om een actief vlamboogbeveiligingssysteem toe te passen.

Lijkt op een explosief

Een vlamboog ontstaat door een elektrische lading tussen twee elektroden. Op dat moment kan die lading een plasma opwekken waarvan het gas tussen de elektroden oplicht. Dergelijke vlambogen kun je vergelijken met het ontploffen van een explosief. Dit type vlam kan gemakkelijk brand veroorzaken in één van de onderdelen van de installatie of in de nabije omgeving daarvan.

Onvermijdelijke risico’s

Dat het aantal ongelukken relatief beperkt is, komt door uitgebreide veiligheidsmaatregelen en onderhoud en inspectie in en rondom hoofdverdeelsystemen. Maar daarmee kun je niet alle risico’s uitsluiten. Handhavingsfouten aan spanningvoerende verdelers, bedrijfsgebonden fouten zoals slechte contacten maar bijvoorbeeld ook knaagdieren blijven
altijd voor gevaar zorgen. Daarom is het essentieel om het ontstaan van destructieve vlambogen actief tegen te gaan.

Blussen binnen milliseconden

Natuurlijk is het belangrijkste dat we mensen tegen de gevaren van vlambogen beschermen. Maar als je vlambogen weet te voorkomen, garandeer je ook het functiebehoud van de hoofdverdeelinrichting. Vaak leiden vlambooggerelateerde storingen tot, soms langdurige, uitval van de installatie. Een actief vlamboogbeveiligingssysteem grijpt direct in als
er een vlamboog ontstaat en blust deze binnen enkele milliseconden. Dat reduceert de gevolgen van een vlamboog sterk of zelfs helemaal.

Intelligent systeem

Hager heeft hiervoor een doordacht en uitgebalanceerd systeem, opgebouwd uit elektrische en elektronische componenten. Lichtsensoren in het systeem vangen de lichtboog op en leiden het signaal naar een signaleringsapparaat. Speciaal geconstrueerde veiligheidstransformatoren herkennen de steile wand van een kortsluitstroom. Als beide signalen binnenkomen in het signaleringsapparaat dan activeert het systeem een kortsluitinrichting. Na 30 tot 50 milliseconden volgt er een afschakeling van het systeem en wordt deze spanningsvrij. Het intelligente systeem detecteert ook de plaats van de vlamboog, zodat je gericht de oorzaak kunt onderzoeken. Als de storing is opgeheven, kun je de hoofdverdeelinrichting soms al binnen een half uur weer in bedrijf nemen.

Meer info op Hager.nl/vlamboog