Tijd voor een feestje!

Geschreven door:

Laurens Timmers - Market Manager Residential

Laurens is Market Manager bij Hager Nederland voor het marktsegment woningbouw, met als aandachtsgebied design producten (schakelmateriaal, plintkanalen) en huisautomatisering. Met zijn achtergrond bij kleine en grote installatiebedrijven wil hij graag de behoeftes van installateurs, terug laten komen in product-marktcombinaties van Hager. Zijn interesse ligt met name bij de grootschalige woningbouw en ziet dit, mede door de uitdagingen die daar liggen, als dit als de Champions League van de installatiebranche.
In 2019 hebben wij iets te vieren. Ons schakelmateriaal, berker, bestaat 100 jaar! Vanaf 1919 heeft Berker, en later onder de vlag van Hager, de wereld verblijd met haar schakelmateriaal wat toonaangevend is in design, gecombineerd met hoge kwaliteit. Het was ten tijde van de tweede industriële revolutie, die onder andere in het teken stond van elektriciteit, dat de eerste berker-schakelaar uit de fabriek rolde en zijn toepassing vond in het elektriciteitsnet van het huis.
100 jaar...en dan te realiseren dat het elektriciteitsnetwerk in onze woning weinig tot geen veranderingen heeft doorgemaakt. Dit ondanks het feit dat de wereld om ons heen in die periode drastisch is veranderd. Zo zijn we inmiddels twee industriële revoluties verder en volop in de weer met alternatieve opwekking van onze elektrische energie. Ook voor onze woningen. Zonnepanelen verschijnen op daken, en warmte voor onze woningen halen we elektrisch uit de lucht of bodem. Tel daarbij ook nog het toenemende gebruik van elektrisch laden van auto’s aan huis op, dan kan je niet anders concluderen dan dat de behoefte aan elektrische energie voor onze woningen sterk is veranderd. De interne infrastructuur is echter nog steeds gelijk. Onze woningen worden nog steeds uitgevoerd middels een centraaldoossysteem; we hebben op vaste punten in de woningen onze wandcontactdozen zitten en we zetten we steevast een schakelaar op een inbouwdoos bij iedere toegangsdeur van een ruimte. Al 100 jaar!

Nieuwbouwwoningen

Het kan niet anders dan dat deze vorm van installeren zijn langste tijd heeft gehad. Ik verwacht dat we het centraaldoossystemen nog maar mondjesmaat aan het eind van de vierde industriële revolutie zullen toepassen. Waarom? Het streefaantal nieuwbouwwoningen voor de komende jaren is door minister Ollongren vastgesteld op 75.000 per jaar. Samen met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, het tekort aan bouwmaterialen en arbeidsaanbod in de bouw, zijn dit grote uitdagingen. Een uitdaging die enkel aangegaan kan worden, door op een andere manier te gaan bouwen én installeren. Met de traditionele processen gaat dit niet lukken.

Standaardisatie

Standaardisatie gaat nog net een stapje verder dan prefabricage. Complete bouwblokken, voorzien van installaties, worden in productielijnen zonder hinder van weersinvloeden en met een hoge mate van efficiëntie, als legoblokken in enkele dagen op de bouwlocatie aan- en op elkaar gestapeld.
Door standaardisatie kan er sneller gebouwd worden, met terugdringing op ontwerp-, bouw- en faalkosten. Ook voor de installatiebranche. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hebben namelijk de installaties in de bouw, die goed zijn voor 20% van de totale bouwkosten, een potentie van 75% om hier standaardisatie op toe te passen. Dit vereist een nieuwe manier van ontwerpen en het toepassen van andere installatiematerialen.
Het klinkt gek, maar Hager heeft in Nederland al meer dan tien jaar ervaring in het toepassen van nieuwe, flexibele infrastructuren in de woningbouw. Toen waren we pioniers en wellicht te vroeg in de conventionele markt van woningbouw. Nu kun je profiteren van onze ervaringen en denken we graag met je mee om bovenstaande uitdagingen aan te gaan.

Laurens Timmers.
Marketing Manger Residential