kWh-meters:
energieverbruik transparant

Hager heeft 13 nieuwe meters voor het meten en registeren van energieverbruik in woningen en utiliteit. Geschikt voor een stroombereik van 63 en 100 A direct en tot 6000 A met behulp van stroomtransformatoren.
De meters hebben een uitstekende prijs/prestatieverhouding.
Voordelen:

  • Groot lcd-display voor goede leesbaarheid en gemakkelijke bediening
  • Flexibel door programmeerbare functies voor meting via stroomtransformatoren en wijze van aansluiting
  • kWh-meters standaard met impulsuitgang (een impulsuitgang is nodig om de meetwaarde over te brengen)
  • Display toont verschillende meetwaarden
  • Enkel- en dubbeltarief-typen
  • Melding aansluitfout
  • Typen met impulsuitgang en KNX-aansluiting
 

Tot 100 A direct meten

Met de nieuwe meterfamilie is het mogelijk tot 100 A direct te meten. Aders tot 35 mm² kunnen rechtstreeks worden
aangesloten en de stroommeting vindt in de meter plaats. Voor stromen groter dan 100 A (tot 6000 A) zijn stroomtransformatoren beschikbaar. Voor kleinere installaties zijn er de 1- en 3-fase meters tot 63 A. Alle meters voldoen aan nauwkeurigheidheidsklasse 1 met een nauwkeurigheid van 1%.

Geijkte meters met MID-keur

MID staat voor Measuring Instrument Directive (Europese meetinstrumenten-
richtlijn). Meters met MID-keur/toelating, mogen gebruikt worden om officiële registraties te doen van het energieverbruik in woningen en gebouwen. Het is van toepassing op kWh-meters die voor verrekening gebruikt worden. MID-meters voldoen aan EN 50470-3. Deze meters worden geijkt geleverd met een geldigheidsduur van maximaal 8 jaar.

Bidirectionele meter voor lokale energieopwekking

Een van onze KWh-meters, de EC365B, is ontworpen voor installaties, waarbij energie teruggeleverd wordt aan het lichtnet. Dit gebeurt door warmtekrachtkoppelingen en zonnepaneel-(PV)installaties. Deze meter registreert de opgenomen- en teruggeleverde energie, zodat het helder is welke opbrengst de installatie jaarlijks heeft.

KNX-busaansluiting voor domotica-integratie

Bij twee typen meters zorgt een geïntegreerde KNX-busaansluiting ervoor dat het energievebruik via het KNX-protocol op afstand is uit te lezen. Zo kan op elk moment van de dag de actuele waarde worden getoond op bijv. visualisatieschermen. In geval van een te hoog verbruik kan de domoticainstallatie maatregelen nemen om het verbruik te verminderen.

Meer informatie over kWh-meters