Inform@il Hager Domoticapartners,
maart 2013

Update mediakoppelaar TR131A

Voor de mediakoppelaar is een nieuwe plug-in met groot aantal verbeteringen beschikbaar, te weten versie V1.1.0. Deze versie brengt de volgende belangrijkste verbeteringen:
  • Taalkeuze NL wordt nu correct ondersteund en veroorzaakt geen ETS-crash
  • De TR131A is nu beschermd tegen een ETS-unload-actie, zodat de software van de TR131A intact blijft
  • Voorbereid op het beheren van toekomstige Berker by Hager-componenten
  • Optimalisatie voor de situatie met meerdere koppelaars in eenzelfde ETS- project
  • Lokaliseren van de RF-componenten is verbeterd
  • Maximaal aantal verbindingen verhoogd van 1024 naar 2048
  • Verdere optimalisatie van het programma ter bevordering van snelheid en betrouwbaarheid
Voordat de plug-in geïnstalleerd wordt, dienen een aantal instructies nauwkeurig opgevolgd te worden. Deze instructies hebben wij voor de volledigheid hieronder vermeld, maar vindt u uiteraard ook terug in de download van de plug-in.

Instructies installeren plug-in V1.1.0

Bij het installeren van deze nieuwe plug-in dienen nauwkeurig onderstaande acties opgevolgd worden:

Stap 1:
Maak als eerste in ETS een XML-export van alle bestaande projecten alvorens een verandering door te voeren. Een XML-export moet online gemaakt worden. Om later een correcte import te kunnen doen, moet de bestandsnaam gegevens bevatten over het ETS-project en de plaats in de topologie.

Stap 2:
Verwijder de oude plug-in (Windows: “programma verwijderen”); deze stap “wist” tevens alle RF-componenten uit de mediakoppelaar.

Stap 3:
Door het .VD5- of .KNXPOROD-bestand in ETS te importeren wordt, vervolgens de nieuwe plug-in geïnstalleerd. Volg de instructies op en importeer daarna de XML-bestanden uit stap 1.
Let op: indien stap 1 niet is uitgevoerd, kan ook stap 3 niet worden uitgevoerd!

Het resultaat hiervan is dat alle RF-componenten die voorheen nog in de mediakoppelaar aanwezig waren opnieuw handmatig dienen te worden toegevoegd. Tevens dienen in ETS groepsadressen opnieuw toegekend te worden aan de desbetreffende RF-componenten binnen de diverse projecten.

Overigens adviseren wij u dringend altijd een XML-export van een project als backup voor toekomstige situaties te maken.