Gebruiksvoorwaarden Hager.nl

Sitevoorwaarden

Hager.nl is een site van Hager, fabrikant van elektromateriaal. Hager besteedt uitgebreide zorg aan de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, maar het is altijd mogelijk dat gepubliceerde informatie niet juist, niet volledig en/of niet up-to-date is. De informatie kan worden gewijzigd of geactualiseerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Hager is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van de site en de daarin opgenomen informatie. Hager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan Hager.nl ontleent. U kunt aan op Hager.nl gepubliceerde informatie geen rechten ontlenen jegens installateurs en andere partijen.
Tevens aanvaardt Hager geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites, waarnaar wordt doorverwezen via hyperlinks op Hager.nl. Het betreft hier inhoud van een derde partij, inhoud waarop Hager geen invloed heeft. De plaatsing van deze hyperlinks op Hager.nl is een service van Hager. Hager is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's.

Copyright © Hager

Het auteursrecht van www.hager.nl ligt bij Hager Nederland. Alle elementen (tekst, logo's, beelden, geluiden, software, pictorgrammen, databases, etc.) opgenomen op www.hager.nl worden beschermd door nationaal en internationaal intellectueel eigendom. Deze elementen blijven het exclusieve eigendom van Hager en/of haar partners.

De inhoud en de vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op generlei wijze worden opgeslagen, gereproduceerd, bewerkt of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van de auteur. Alleen de opslag en het gebruik van de inhoud voor privé-doeleinden is uitgesloten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving zelf, en kan aansprakelijk worden gesteld voor misbruik.

Bedrijfsgegevens uitgever Hager.nl

Bedrijfsgegevens:
Hager
Postbus 708
5201 AS 's-Hertogenbosch

Larenweg 36
5234 KA 's-Hertogenbosch

Telefoon 073 - 642 85 84
Fax 073 - 642 79 46
E-mail: info@hager.nl
Website: www.hager.nl
Mobiel: m.hager.nl
Directie:
Rianne van Lieshout

KvK-nummer
16061880

Overige diensten:

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop er op de website www.hager.nl met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Hager.nl houdt bepaalde persoonsgegevens van gebruikers bij. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om te voorkomen dat derden zonder toestemming toegang krijgen tot deze gegevens, worden persoonsgegevens door Hager.nl beveiligd.
In het geval u uw persoonsgegevens aan Hager.nl opgeeft, registreert Hager.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft. In het geval u via Hager.nl uw persoonsgegevens aan een derde opgeeft, registreert Hager.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens aan de betreffende derde ter beschikking gesteld. In het geval u via Hager.nl aangeeft advies of informatie over bepaalde producten of diensten te willen ontvangen, registreert Hager.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens mogelijk ter beschikking gesteld aan een derde om u dergelijk advies of informatie te doen laten toekomen.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop er op de website www.hager.nl met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. De Hager-internetsite bevat hyperlinks naar andere internetpagina's en/of -sites. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina's. Door het aanmelden bij en/of gebruik maken van www.hager.nl, gaat u akkoord met het privacy statement en tevens met het verzamelen en gebruiken door Hager van uw gegevens, zoals omschreven in dit statement. Eventuele wijzigingen in het privacy statement worden op het moment van ingang van deze wijzigingen op de site onder uw aandacht gebracht

Bescherming van uw privacy
Hager respecteert de privacy van de bezoekers van www.hager.nl. De onderstaande privacy gedragsregels van Hager leggen vast op welke wijze gegevens worden verzameld en worden gebruikt. Ons uitgangspunt is dat u, als onze klant, volledige controle behoudt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. In de onderstaande gedragsregels kunt u lezen wat Hager met uw gegevens doet en wat u kunt doen als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden om u in de toekomst te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen.

'Cookies'
Hager houdt gegevens bij van het bezoek op de website. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Hager houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.
Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Voor een compleet overzicht van cookies die op onze website worden geplaatst, verwijzen we naar de pagina over ons cookiebeleid.

Bescherming van gegevens
In het geval u uw persoonsgegevens aan Hager.nl opgeeft, registreert Hager.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft. In het geval u via Hager.nl uw persoonsgegevens aan een derde opgeeft, registreert Hager.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens aan de betreffende derde ter beschikking gesteld. In het geval u via Hager.nl aangeeft advies of informatie over bepaalde producten of diensten te willen ontvangen, registreert Hager.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens mogelijk ter beschikking gesteld aan een derde om u dergelijk advies of informatie te doen laten toekomen.

Uw persoonlijke gegevens
Indien u zich heeft aangemeld op www.hager.nl kunt u uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien en wijzigen, door in te loggen op uw persoonlijke pagina. Als klant blijft u echter zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door u zelf zijn ingevoerd. Deze kunt u te allen tijde wijzigen in de persoons- en bedrijfsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om te voorkomen dat derden zonder toestemming toegang krijgen tot deze gegevens, worden persoonsgegevens door Hager.nl beveiligd.