Oplossingen voor Langer Zelfstandig Wonen

Informatie voor woningcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars

Er is een trend gaande. De bevolking vergrijst en er verandert van alles in ons zorglandschap. Steeds meer mensen zullen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Daarnaast toont onderzoek aan dat ook steeds meer mensen dit zelf wíllen!

Situatieschets

Samenwerking Hager en Vivalib met totaaloplossing
Het thema ‘Langer zelfstandig wonen’ is een thema dat door de vele wetswijzigingen én door de maatschappelijke problematiek die het met zich meebrengt, specifieke aandacht verdient. Sinds 2015 kennen we binnen Hager dan ook een speciaal segment Woningbouw & Care rondom dit thema. Samen met onze partner Vivalib en met andere partijen zoeken we naar oplossingen voor deze maatschappelijke problematiek.
Beproefd concept
Als Hager zetten we samen met onze partners een beproefd concept in de markt dat in Frankrijk al meerdere jaren een succesvol format is. Niet alleen op het gebied van de ons zo vertrouwde elektrotechnische aspecten, maar ook op het gebied van bouwkundige, planmatige en exploitatie/financiële aspecten, aangevuld met goede dienstverlening. Dit alles met als uitgangspunt: “Ga uit van wat mensen willen en ondersteun hun wens om zelfstandig te blijven wonen.”

Expertise
Profiteer van de ervaring en expertise van onze specialisten om uw projecten vorm te geven. We zetten graag onze expertise en die van onze partners in, om woningen te realiseren die kunnen meegroeien met het ouder worden.
Oplossingen
Kies de technologische oplossingen die het mogelijk maken om woningen aan te passen aan de veranderende levensstijl. Het doel is dat mensen op een prettige manier langer thuis kunnen wonen, waarbij woning en diensten zich aanpassen aan de mensen in plaats van andersom. De kwaliteit borgen vanuit het menselijk oogpunt is belangrijk. We kijken verder dan het product, maar bieden passende oplossingen, afgestemd op de klant.
Eisen stellen aan de juiste omstandigheden
Vivalib ziet erop toe dat de wijk aan de juiste voorwaarden voldoet.
 • meerdere generaties in de wijk,
 • winkels, voorzieningen en vervoer dichtbij,
 • doordachte richtlijnen,
 • voorwaarden die zelfstandig en eigentijds wonen
  mogelijk maken.
Het dagelijks leven vergemakkelijken
Hager biedt met haar technologische oplossingen gemoedsrust voor bewoners, familie en mantelzorgers.
 • praktische oplossingen,
 • veiligheid en risicopreventie,
 • behoud van sociale contacten,
 • bevordering van het welzijn,
 • ondersteuning van mantelzorgers.

Gezamenlijk

Gezamenlijke kennis en expertise van Vivalib en Hager zorgen voor de juiste oplossingen.

Vivalib projectfilm

Er is een film gemaakt over de eerste woningen die in Nederland zijn opgeleverd.