Hager Domoticapartners

Hager is een gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut en biedt een breed pakket aan KNX-componenten voor de markt. In aanvulling daarop heeft Hager een ondersteunend netwerk voor de markt opgezet van professionals die zich onderscheiden op kennis - en serviceniveau wat betreft domotica: de Hager Domoticapartners.

Waarom samenwerken met een Hager Domoticapartner?

Voor domotica bestaan geen standaardoplossingen. De oplossingen zijn geheel afhankelijk van de behoeften en het besteedbare budget van de klant. Een Hager Domoticapartner is KNX/ETS-gecertificeerd en geniet onze volle steun en ons vertrouwen om je op juiste wijze te ondersteunen in jouw domoticaprojecten.

Voor het kunnen aanbieden en implementeren van een goed en toekomstbestendig woning- of gebouwautomatiseringssysteem zijn de volgende zaken essentieel:
 • inzicht in de behoefte van de klant, op korte en op langere termijn,
 • inzicht in de visie van de klant met betrekking tot zijn verdere levensloop,
 • inzicht in de prioriteiten van de klant,
 • inzicht in de kennis van de klant op het gebied van domotica,
 • inzicht in het besteedbaar budget van de klant,
 • kennis van de domoticaproducten die beschikbaar zijn op de markt,
 • kennis van de technische oplossingen die met gebouwautomatisering mogelijk zijn,
 • kennis van het ontwerpen van een woning- en gebouwautomatiseringssysteem,
 • kennis van de benodigde infrastructuur voor integratie van het systeem,
 • kennis van het programmeren van het systeem,
 • kennis van service aan het systeem en mogelijke toekomstige uitbreidingen.
Ook kennis van de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de deelvelden van domotica, zoals zorg, communicatie, multimedia, beveiliging, energiebesparing en visualisatie is belangrijk.

Als je als installateur of opdrachtgever geconfronteerd wordt met een project waarin een KNX woning- of gebouwautomatiseringssysteem vereist is, of als je de beste oplossing wilt bieden, maar je vindt dat je nog onvoldoende kennis hebt om het project geheel zelfstandig uit te voeren, dan kun je rekenen op de steun van Hager, al dan niet in samenwerking met een Hager Domoticapartner.

Er zijn twee groepen Hager Domoticapartners:
1. System integrators
3. Paneelbouwers

1. Hager Domoticapartner 'system integrator': partner voor de installateur, paneelbouwer en opdrachtgever

 • Hij heeft zeer goede kennis van KNX-woning- en gebouwautomatisering.
 • Hij kan samen met jou het intake- en behoefteanalysegesprek met de klant voeren.
 • Hij kan zowel jou als je klant adviseren over de optimale oplossingen in het project.
 • Hij kan voor jou het ontwerp van de domotica-installatie maken.
 • Hij zorgt voor de programmering van de domotica-installatie.
 • Hij vraagt een marktconforme prijs voor zijn advies, ontwerp en programmering.
 • Hij zorgt ervoor dat je een goede en deugdelijke domotica-installatie kunt opleveren.
 • Hij kan zorgen voor service en nazorg.

2. Hager Domoticapartner 'paneelbouwer': partner voor de installateur en system integrator

 • Hij heeft zeer goede kennis van KNX-woning- en gebouwautomatisering.
 • Hij kan samen met de installateur en system integrator het intake- en behoefteanalysegesprek voeren.
 • Hij kan het ontwerp van de verdeelinrichting met KNX-woning- en gebouwautomatiseringscomponenten maken.
 • Hij kan zorgen voor de programmering van de KNX-componenten, zowel in de verdeelinrichting als de externe componenten.
 • Hij vraagt een marktconforme prijs voor zijn verdelerontwerp en programmering van de KNX-componenten
 • Hij zorgt ervoor dat je een goede gecertificeerde verdeelinrichting krijgt opgeleverd.
 • Hij kan zorgen voor service en nazorg.

Uiteraard kunnen wij ook ondersteunen bij het vinden van een domoticapartner. Neem contact met ons op via (073) 642 85 84 of bespreek het met je Hager contactpersoon. Wij kunnen desgewenst een bemiddelende rol innemen en je begeleiden bij het gehele proces van aanvraag tot en met opdracht.