Energiedistributiesystemen

Ontdek ons aanbod hoofd- en onderverdelers en componenten voor schakelen, beveiligen, meten en melden voor betrouwbare energievoorziening.

Verdeelsystemen

Aansluittechniek

Breed pakket met o.a. Quickconnect-veerklemmen, rijgklemmen en railsystemen met snel en veilig uitwisselbare componenten met railadapters.

Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen

Modulair schakelen en beveiligen

Modulair besturen

Meten en melden

E-mobility