NH-mespatronen gG, combi- of middenmelder, metalen trekoren, 500 V

NH-mespatronen gG met combimelder en metalen trekoren 500 V~, DIN 000 en DIN 00

LNH0002M3
LNH0002M3
Eigenschappen:
 
  • Un = 500 V~
  • Ik 120 kA
  • Karakteristiek gG
  • Overeenkomstig EN 60269
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH0002MMespatroon NH000 2 A 500 V gG combimelder
St
LNH0004MMespatroon NH000 4 A 500 V gG combimelder
St
LNH0006MMespatroon NH000 6 A 500 V gG combimelder
St
LNH0010MMespatroon NH000 10 A 500 V gG combimelder
St
LNH0016MMespatroon NH000 16 A 500 V gG combimelder
St
LNH0020MMespatroon NH000 20 A 500 V gG combimelder
St
LNH0025MMespatroon NH000 25 A 500 V gG combimelder
St
LNH0032MMespatroon NH000 32 A 500 V gG combimelder
St
LNH0035MMespatroon NH000 35 A 500 V gG combimelder
St
LNH0040MMespatroon NH000 40 A 500 V gG combimelder
St
LNH0050MMespatroon NH000 50 A 500 V gG combimelder
St
LNH0063MMespatroon NH000 63 A 500 V gG combimelder
St
LNH0080MMespatroon NH000 80 A 500 V gG combimelder
St
LNH0100MMespatroon NH000 100 A 500 V gG combimelder
St
LNH0125MMespatroon NH00 125 A 500 V gG combimelder
St
LNH0160MMespatroon NH00 160 A 500 V gG combimelder
St

NH-mespatronen gG met combimelder en metalen trekoren 500 V~, DIN 0

LNH010M Mespatroon NH0 10 A 500 V gG CM
LNH010M
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH010MMespatroon NH0 10 A 500 V gG combimelder
St
LNH016MMespatroon NH0 16 A 500 V gG combimelder
St
LNH020MMespatroon NH0 20 A 500 V gG combimelder
St
LNH025MMespatroon NH0 25 A 500 V gG combimelder
St
LNH032MMespatroon NH0 32 A 500 V gG combimelder
St
LNH035MMespatroon NH0 35 A 500 V gG combimelder
St
LNH040MMespatroon NH0 40 A 500 V gG combimelder
St
LNH050MMespatroon NH0 50 A 500 V gG combimelder
St
LNH063MMespatroon NH0 63 A 500 V gG combimelder
St
LNH080MMespatroon NH0 80 A 500 V gG combimelder
St
LNH100MMespatroon NH0 100 A 500 V gG combimelder
St
LNH125MMespatroon NH0 125 A 500 V gG combimelder
St
LNH160MMespatroon NH0 160 A 500 V gG combimelder
St

NH-mespatronen gG met combimelder en metalen trekoren 500 V~, DIN 1C en DIN 1

LNH1025M Mespatroon NH1C 25 A 500 V gG CM
LNH1025M
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH1025MMespatroon NH1C 25 A 500 V gG combimelder
St
LNH1032MMespatroon NH1C 32 A 500 V gG combimelder
St
LNH1035MMespatroon NH1C 35 A 500 V gG combimelder
St
LNH1040MMespatroon NH1C 40 A 500 V gG combimelder
St
LNH1050MMespatroon NH1C 50 A 500 V gG combimelder
St
LNH1063MMespatroon NH1C 63 A 500 V gG combimelder
St
LNH1080MMespatroon NH1C 80 A 500 V gG combimelder
St
LNH1100MMespatroon NH1C 100 A 500 V gG combimelder
St
LNH1125MMespatroon NH1C 125 A 500 V gG combimelder
St
LNH1160MMespatroon NH1C 160 A 500 V gG combimelder
St
LNH1200MMespatroon NH1 200 A 500 V gG combimelder
St
LNH1224MMespatroon NH1 224 A 500 V gG combimelder
St
LNH1250MMespatroon NH1 250 A 500 V gG combimelder
St

NH-mespatronen gG met combimelder en metalen trekoren 500 V~, DIN 2C en DIN 2

LNH2025M Mespatroon NH2C 25 A 500 V gG CM
LNH2025M
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH2025MMespatroon NH2C 25 A 500 V gG combimelder
St
LNH2032MMespatroon NH2C 32 A 500 V gG combimelder
St
LNH2035MMespatroon NH2C 35 A 500 V gG combimelder
St
LNH2040MMespatroon NH2C 40 A 500 V gG combimelder
St
LNH2050MMespatroon NH2C 50 A 500 V gG combimelder
St
LNH2063MMespatroon NH2C 63 A 500 V gG combimelder
St
LNH2080MMespatroon NH2C 80 A 500 V gG combimelder
St
LNH2100MMespatroon NH2C 100 A 500 V gG combimelder
St
LNH2125MMespatroon NH2C 125 A 500 V gG combimelder
St
LNH2160MMespatroon NH2C 160 A 500 V gG combimelder
St
LNH2200MMespatroon NH2C 200 A 500 V gG combimelder
St
LNH2224MMespatroon NH2C 224 A 500 V gG combimelder
St
LNH2250MMespatroon NH2C 250 A 500 V gG combimelder
St
LNH2300MMespatroon NH2 300 A 500 V gG combimelder
St
LNH2315MMespatroon NH2 315 A 500 V gG combimelder
St
LNH2355MMespatroon NH2 355 A 500 V gG combimelder
St
LNH2400MMespatroon NH2 400 A 500 V gG combimelder
St

NH-mespatronen gG met combimelder en metalen trekoren 500 V~, DIN 3C en DIN 3

LNH3080M Mespatroon NH3C 80 A 500 V gG CM
LNH3080M
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH3080MMespatroon NH3C 80 A 500 V gG combimelder
St
LNH3100MMespatroon NH3C 100 A 500 V gG combimelder
St
LNH3125MMespatroon NH3C 125 A 500 V gG combimelder
St
LNH3160MMespatroon NH3C 160 A 500 V gG combimelder
St
LNH3200MMespatroon NH3C 200 A 500 V gG combimelder
St
LNH3224MMespatroon NH3C 224 A 500 V gG combimelder
St
LNH3250MMespatroon NH3C 250 A 500 V gG combimelder
St
LNH3300MMespatroon NH3C 300 A 500 V gG combimelder
St
LNH3315MMespatroon NH3C 315 A 500 V gG combimelder
St
LNH3355MMespatroon NH3C 355 A 500 V gG combimelder
St
LNH3400MMespatroon NH3C 400 A 500 V gG combimelder
St
LNH3425MMespatroon NH3 425 A 500 V gG combimelder
St
LNH3500MMespatroon NH3 500 A 500 V gG combimelder
St
LNH3630MMespatroon NH3 630 A 500 V gG combimelder
St

NH-mespatronen gG met middenmelder en metalen trekoren 500 V~, DIN 4

LNH40400SM Mespatroon NH4 400A 500V gG M
LNH40400SM
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH40400SMMespatroon NH4 400A 500V gG middenmelder
St
LNH40630SMMespatroon NH4 630 A 500 V gG middenmelder
St
LNH40800SMMespatroon NH4 800 A 500 V gG middenmelder