NH-mespatronen gG, combimelder, geïsoleerd opgestelde metalen trekoren

NH-mespatronen gG met combimelder en geïsoleerd opgestelde trekoren 500 V~, DIN 000 en DIN 00

LNH0006MK Mespatroon NH000 6 A 500 V gG CM K trek
LNH0006MK
Eigenschappen:
 
 • Un = 500 V~
 • Ik 120 kA
 • Karakteristiek gG
 • Overeenkomstig EN 60269
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH0006MKMespatroon NH000 6 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0010MKMespatroon NH000 10 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0016MKMespatroon NH000 16 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0020MKMespatroon NH000 20 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0025MKMespatroon NH000 25 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0032MKMespatroon NH000 32 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0035MKMespatroon NH000 35 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0040MKMespatroon NH000 40 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0050MKMespatroon NH000 50 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0063MKMespatroon NH000 63 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0080MKMespatroon NH000 80 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0100MKMespatroon NH000 100 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0125MKMespatroon NH00 125 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH0160MKMespatroon NH00 160 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St

NH-mespatronen gG met combimelder en geïsoleerd opgestelde trekoren 500 V~, DIN 1C en DIN 1

LNH1025MK Mespatroon NH1C 25 A 500 V gG CM K trek
LNH1025MK
Eigenschappen:
 
 • Un = 500 V~
 • Ik 120 kA
 • Karakteristiek gG
 • Overeenkomstig EN 60269
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH1025MKMespatroon NH1C 25 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1032MKMespatroon NH1C 32 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1035MKMespatroon NH1C 35 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1040MKMespatroon NH1C 40 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1050MKMespatroon NH1C 50 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1063MKMespatroon NH1C 63 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1080MKMespatroon NH1C 80 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1100MKMespatroon NH1C 100 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1125MKMespatroon NH1C 125 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1160MKMespatroon NH1C 160 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1200MKMespatroon NH1 200 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1224MKMespatroon NH1 224 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH1250MKMespatroon NH1 250 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St

NH-mespatronen gG met combimelder en geïsoleerd opgestelde trekoren 500 V~, DIN 2C en DIN 2

LNH2025MK Mespatroon NH2C 25 A 500 V gG CM K trek
LNH2025MK
Eigenschappen:
 
 • Un = 500 V~
 • Ik 120 kA
 • Karakteristiek gG
 • Overeenkomstig EN 60269
 • VDE-keur
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH2025MKMespatroon NH2C 25 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2032MKMespatroon NH2C 32 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2035MKMespatroon NH2C 35 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2040MKMespatroon NH2C 40 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2050MKMespatroon NH2C 50 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2063MKMespatroon NH2C 63 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2080MKMespatroon NH2C 80 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2100MKMespatroon NH2C 100 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2125MKMespatroon NH2C 125 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2160MKMespatroon NH2C 160 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2200MKMespatroon NH2C 200 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2224MKMespatroon NH2C 224 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2250MKMespatroon NH2C 250 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2300MKMespatroon NH2 300 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2315MKMespatroon NH2 315 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2355MKMespatroon NH2 355 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH2400MKMespatroon NH2 400 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St

NH-mespatronen gG met combimelder en geïsoleerd opgestelde trekoren 500 V~, DIN 3C en DIN 3

LNH3160MK Mespatroon NH3C 160 A 500 V gG CM K trek
LNH3160MK
Eigenschappen:
 
 • Un = 500 V~
 • Ik 120 kA
 • Karakteristiek gG
 • Overeenkomstig EN 60269
Bestelnr.  Omschrijving  
LNH3160MKMespatroon NH3C 160 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3200MKMespatroon NH3C 200 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3224MKMespatroon NH3C 224 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3250MKMespatroon NH3C 250 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3315MKMespatroon NH3C 315 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3355MKMespatroon NH3C 355 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3400MKMespatroon NH3C 400 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3425MKMespatroon NH3 425 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
St
LNH3500MKMespatroon NH3 500 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren