Calculatietool magneetschakelaars

Hedendaagse typen lampen veroorzaken stroompieken bij inschakeling. Dit heeft gevolgen voor het maximale aantal lampen dat geschakeld kan worden door de Hager magneetschakelaars. Om dit aantal te kunnen berekenen, heeft Hager een speciale calculator ontworpen.

Keuzemogelijkheden voor de calculatietool

In de calculatietool wordt allereerst de vraag gesteld of de maximale inschakelstroompiek en piekduur van de lamp bekend is.

Antwoord ja
Bij antwoord “ja” (gegevens bekend) wordt de methode gebruikt op basis van de opgegeven stromen. Deze methode is het meest betrouwbaar en moet dus altijd worden gebruikt voor een meer definitieve calculatie van de installatie. De hoogte en de breedte moeten worden opgezocht in de lamptabel van de fabrikant. De calculatietool geeft na invullen een indicatie van het aantal lampen dat per contact kan worden aangesloten.
Wanneer de benodigde waarden ontbreken, moeten ze worden gemeten met behulp van een digital storage oscilloscope. De afbeelding hiernaast toont op welke plaatsen met de cursors moet worden gemeten.

Antwoord nee
Bij antwoord “nee” (gegevens niet bekend) wordt een alternatieve methode gebruikt die veel meer gebaseerd is op een schatting. Dit alternatief is een feite een soort noodhulp en is met nadruk bedoeld om bij ontbreken van de lampgegevens toch snel een zinnige schatting te kunnen maken op basis van een lampfamilie.


Grafiek belastingberekening (klik op afbeelding voor een vergroting)

Training EDS06

Met de training EDS06: moderne belastingen en het ontwerp van energiedistributiesystemen kunnen we u op weg helpen hoe u met succes een installatie ontwerpt die voorbereid is op de toekomstige verlichtings-
ontwikkelingen. U kunt zicht hier snel en eenvoudig aanmelden.

Meer informatie

Lees nog meer achtergrondinformatie over de calculatietool en/of download de grafieken waarmee u handmatig de maximale inschakelstromen kunt bepalen.

Bereken de maximale belasting van Hager magneetschakelaars

Is de maximale inschakelstroompiek en duur van de lamp bekend?


Stroom piek [A]
Voer a.u.b. de juiste waarden in
Duur van stroompiek [microseconden]
Voer a.u.b. de juiste waarden in
Type magneetschakelaarStandaard / Geruisarm
Type lamp
Vermogen van lamp
Type magneetschakelaarStandaard of geruisarm
De gegevens die de online calculatietool voor magneetschakelaars genereert, moeten gezien worden als een indicatie van het aantal te schakelen lampen. Er kunnen aanzienlijke verschillen ontstaan, afhankelijk van de elektrische installatie en gebruikte componenten. Alleen ervaren professionals met de juiste kennis van de kenmerken van een elektrische installatie (het vaststellen van de juiste waarden en duur van de inschakelstromen, het soort ladingen, etc.) kan een berekening op een juiste manier maken, in overeenstemming met de op dat moment geldende installatienormen. Hager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze gegevens.