Schemerschakelaars, 2-kanaals

Schemerschakelaars, 2-kanaals tot 20.000 Lux

EE200, EE202
Met deze componenten kunnen met één sensor meerdere kanalen onafhankelijk van elkaar geschakeld worden. Het in- en uitschakelen kan afhankelijk van de verlichtingssterkte worden gedaan (buitensensor).
Om te vermijden dat de verlichting al geschakeld wordt bij heel kleine of kortdurende veranderingen in de verlichtingssterkte, zit op de schakeling een vertraging van 30 s. De uitschakelwaarde ligt 10% boven de inschakelwaarde (hysteresis) De componenten hebben een testbedrijf, waarbij het  schakelen direct gebeurt, zonder vertraging en hysteresis. Het schakelpunt kan voor beide kanalen  apart worden ingesteld met een potentiometer.

Schemerschakelaar

EE200 Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx
EE200
Eigenschappen:
 • Met een fotocel wordt de verlichtingssterkte gemeten. Afhankelijk van het ingestelde verlichtingsniveau schakelt de module aangesloten stroomkringen in of uit. Het verlichtingsniveau  kan zowel bepaald worden met een losse verlichtingssensor als met behulp van de  verlichtingssensor van schemer-schakelaar  EE202.
 • Inbouw- of opbouwsensor (EE002, resp. EE003) s.v.p. separaat bestellen.
 • Nominale spanning: 230 V 50/60 Hz
 • 2 potentiaalvrije maakcontacten 16 A 250 V~
Functiekeuzeschakelaar:
 • automatisch
 • testbedrijf
Per kanaal:
 • keuzeschakelaar
  - AAN
  - UIT
  - 2 tot 200 Lux
  - 200 tot 20.000 Lux
 • Potentiometer voor instelling van drempelwaarde
 • Ledindicatie voor toestandmelding
 • In- en uitschakelvertraging: 30 seconden
 • Hysteresis t.o.v. uitschakelen: 10%
Bestelnr.  Omschrijving  
EE200Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx
St

Schemerschakelaar met opbouwsensor

EE201 Schemerschakelaar 2 kan. + opb.sensor
EE201
Eigenschappen:  (als EE200, maar dan incl. opbouwsensor EE003)
 • Met een fotocel wordt de verlichtingssterkte gemeten. Afhankelijk van het ingestelde verlichtingsniveau schakelt de module aangesloten stroomkringen in of uit.
 • Nominale spanning: 230 V 50/60 Hz
 • 2 potentiaalvrije maakcontacten 16 A 250 V~
 • Inclusief opbouwsensor EE003
 
Functiekeuzeschakelaar:
 • automatisch
 • testbedrijf
 
Per kanaal:
 • keuzeschakelaar
  - AAN
  - UIT
  - 2 tot 200 Lux
  - 200 tot 20.000 Lux
 • Potentiometer voor instelling van drempelwaarde
 • Ledindicatie voor toestandmelding
 • In- en uitschakelvertraging: 30 seconden
 • Hysteresis t.o.v. uitschakelen: 10%
Bestelnr.  Omschrijving  
EE201Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx incl. opbouwsensor
St

Schemerschakelaars, cascade

EE202 Schemerschakelaar 2 kan. cascade
EE202
Eigenschappen:
 • Het component kan op twee manieren werken. De werkingswijze is alleen voor beide kanalen tegelijk instelbaar.
  1. Automatisch (Mode 1)
  De werking van de schemerschakelaar wordt vrijgegeven door spanning op ingang E1 te zetten. Dit kan bijvoorbeeld via een tijdklok of aanwezigheidsmelder. Als op ingang E2 een puls wordt gegeven, draait het signaal om. Bij het eerstvolgende commando wordt weer op automatisch overgeschakeld.
  2. Halfautomatisch (Mode 1)
  De werking van de schemerschakelaar wordt vrijgegeven door spanning op ingang E1 te zetten. Dit kan bijvoorbeeld via een tijdklok. Wordt de verlichting buiten de vrijgaveperiode ingeschakeld via een puls op E2, dan schakelt deze na een instelbare tijd automatisch weer uit. Als de verlichting tijdens de vrijgegeven periode wordt ingeschakeld via een puls op E2, dan blijft deze ingeschakeld tot ze weer wordt uitgeschakeld door de automaat of door een tweede druk op de bedieningsknop van E2.
 • Bij de EE202 kan een verlichtingssensor worden gebruikt voor het aansturen van max. 10 apparaten.
 • nominale spanning: 230 V 50/60 Hz
 • 2 potentiaalvrije maakcontacten 16 A 250 V~
 • 1 ingang voor het aansluiten van schakelcontacten (bijv. schakelklokken, bewegingsmelders)
 • 1 ingang voor het aansluiten van pulsdrukkers (handmatig schakelen van de verlichting)
 
Functiekeuzeschakelaar:
 • automatisch
 • testbedrijf
 
Draaischakelaars:
 • werkingswijze
 • mode 1
 • uitschakeltijden 1, 5 ,10 , 30, 45 min., 1 uur 30 min., 2 uur
 
Per kanaal:
 • schuifschakelaars
  - AAN
  - UIT
  - 2 tot 200 Lux
  - 200 tot 20.000 Lux
 • potentiometer voor instelling van drempelwaarde
 • ledindicatie t.b.v. toestandsmelding
 • in- en uitschakelvertraging: 30 seconden
 • hysteresis t.o.v. het uitschakelen: 10%
Bestelnr.  Omschrijving  
EE202Schemerschakelaar 2 kanaals, geschikt voor cascadeschakeling
St

Schemerschakelaar, cascade met opbouwsensor

EE203 Schemerschakelaar 2 kan. sensor, cascade
EE203
Eigenschappen:  (als EE202, maar dan incl. opbouwsensor EE003)
 • Het component kan op twee manieren werken. De werkingswijze is alleen voor beide kanalen tegelijk instelbaar.
  1. Automatisch (Mode 1)
  De werking van de schemerschakelaar wordt vrijgegeven door spanning op ingang E1 te zetten. Dit kan bijvoorbeeld via een tijdklok of aanwezigheidsmelder. Als op ingang E2 een puls wordt gegeven, draait het signaal om. Bij het eerstvolgende commando wordt weer op automatisch overgeschakeld.
  2. Halfautomatisch (Mode 1)
  De werking van de schemerschakelaar wordt vrijgegeven door spanning op ingang E1 te zetten. Dit kan bijvoorbeeld via een tijdklok. Wordt de verlichting buiten de vrijgaveperiode ingeschakeld via een puls op E2, dan schakelt deze na een instelbare tijd automatisch weer uit. Als de verlichting tijdens de vrijgegeven periode wordt ingeschakeld via een puls op E2, dan blijft deze ingeschakeld tot ze weer wordt uitgeschakeld door de automaat of door een tweede druk op de bedieningsknop van E2.
 • nominale spanning: 230 V 50/60 Hz
 • 2 potentiaalvrije maakcontacten 16 A 250 V~
 • 1 ingang voor het aansluiten van schakelcontacten (bijv. schakelklokken, bewegingsmelders)
 • 1 ingang voor het aansluiten van pulsdrukkers (handmatig schakelen van de verlichting)
 • Inclusief opbouwsensor EE003
 
Functiekeuzeschakelaar:
 • automatisch
 • testbedrijf
 
Draaischakelaars:
 • werkingswijze
 • mode 1
 • uitschakeltijden 1, 5 ,10 , 30, 45 min., 1 uur 30 min., 2 uur
 
Per kanaal:
 • schuifschakelaars
  - AAN
  - UIT
  - 2 tot 200 Lux
  - 200 tot 20.000 Lux
 • potentiometer voor instelling van drempelwaarde
 • ledindicatie t.b.v. toestandsmelding
 • in- en uitschakelvertraging: 30 seconden
 • hysteresis t.o.v. het uitschakelen: 10%
Bestelnr.  Omschrijving  
EE203Schemerschakelaar 2 kanaals geschikt voor cascade-schakeling, incl. opbouwsensor
St
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.