Componenten voor PV-installaties (photovoltaic)

Hager biedt diverse belangrijke componenten op het gebied van decentrale energieopwekking zoals zonne-energie. Perfect als onderverdeler en geschikt voor buiten is de vector-verdeler (IP65). Modulaire componenten als de DC-lastscheider en DC-overspanningsbeveiligingen kunnen hierin perfect worden geïntegreerd.