Cos phi compensatie geïntegreerd in je Hager-verdeler

Een onderbelicht onderdeel van energieverspilling is de kwaliteit van het opgenomen vermogen in een installatie. Dit wordt uitgedrukt door de arbeidsfactor in cos phi en geeft de verhouding weer tussen het werkelijk en schijnbaar vermogen. Hoe hoger de cos phi op een schaal tussen 0 en 1, des te beter de efficiëntie. Dit wordt bereikt door het reactief ofwel blindvermogen zoveel mogelijk te reduceren.

Blindlastcompensatie
Naast een besparing op het energieverbruik zorgt een verbetering van de cos phi ervoor dat capaciteit van de installatie optimaal kan worden gebruikt.
Als de installatie op de grens van de aansluitcapaciteit zit kan het interessant zijn het blindvermogen te verminderen zodat, zonder uitbreiding, de installatie verder kan 'groeien'. Ook kan het zijn dat de regionale netbeheerder kosten in rekening brengt voor het getransporteerde blindvermogen (kvarh).

Blindvermogen ontstaat vooral door inductieve belastingen zoals motoren, transformatoren en voorschakelapparaten voor verlichting. Dit soort belastingen veroorzaken dat de stroom I na-ijlt op de spanning U en de cos phi kleiner is dan 1. Dit heeft een directe invloed op het vermogen dat zich opdeelt in een werkelijk, een reactief vermogen en een schijnbaar opgenomen vermogen. Als er een hoog blindvermogen in een installatie is zal de stroom onnodig hoog zijn.

De cos phi kan verbeterd worden door het toepassen van blindlastcompensatie. Deze bestaat uit een capacitieve belasting die gevormd wordt door een aantal aan elkaar geschakelde condensatoren. Met een meting en besturing wordt steeds het optimale aantal condensatoren bijgeschakeld. Naast de condensatoren is het optioneel mogelijk om speciale spoelen te plaatsen die met name hogere harmonischen weg filteren. Deze harmonischen veroorzaken veel energieverlies en een hoge belasting van de nulleiding.

Voorbeeld cos phi-berekening

Hierbij is het blindvermogen (Q) als volgt gedefinieerd:

Q= √(S²-P² )

Als de cos phi slecht is, kunnen er voor het blindverbruik (kvarh) kosten in rekening gebracht worden.

Hoe bereken je de cos phi:
Cos phi= P/S

Door het gebruik van een cos phi-compensatie kan de cos phi sterk verbeterd worden, waardoor de kosten (kvarh) gereduceerd worden.
Werkelijk vermogen
500 kW
Blindvermogen
510 kvar (ind)
cos phi: 0,7 (zonder compensatie)
 
Blindvermogen compensatie
260 kvar (cap)
Resulterende blindvermogen
250 kvar
Resulteert in schijnvermogen
559 kVA
Cos phi: 0,9 (met compensatie)
 

Waar pas je cos phi toe

Blindlastcompensatie kan op vele plaatsen toegepast worden (dynamische compensatie van inductief netwerk). Denk hierbij aan:
  • Asynchroon motoren
  • Transformatoren
  • Lasapparaten
  • Fluorescentielampen
  • Installaties met ontlaadinrichtingen
  • Toevoerleidingen

Wat win je ermee?

Meer vermogen tegen lagere kosten! Een klein industrieel bedrijf met een verbruik heeft van 500 kW bij cos phi=0,7 en 4.000 uur, kan (afhankelijk van leverancier) wel tot zo’n 15.000 euro besparen per jaar. De investering voor blindlastcompensatie kan daarmee makkelijk gecompenseerd worden. Daarnaast kun je besparen op de dikte van toevoerleidingen, wat een extra kostenreductie geeft bij nieuwbouw of uitbreiding van jouw bedrijf.

De oplossingen van Hager

De oplossingen voor blindlastcompensatie van Hager worden onder andere ingezet in industriële installaties, IT-netwerken, grote kantoorcomplexen of stedelijk Infrastructuren, zoals tunnels.. De units van 75 tot 400 kvar kunnen geplaatst worden in een losse behuizing, of geïntegreerd in een Univers- of Unimes-verdeelysteem. Afhankelijk van de vereisten plaatsen we tot vier modules in één systeem. Om het “hoofd koel” te houden is er gezorgd voor een actieve dakventilatie. De systeemcontroller heeft een Modbus-interface die gebruikt kan worden voor het monitoren van de verschillende parameters. Alle systemen zijn beproefd volgens EN 61439.

Toepassen in jouw project?
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met je Hager-contactpersoon of neem contact op via 073 642 85 84.