Vlamboogveilige hoofdverdeelsystemen

Veiligheid voor personen en systemen

Vlambogen zijn gevreesde verschijnselen in de elektrotechniek: Ze kunnen de bedrijfsvoering van aangesloten apparaten beperken of zelfs onmogelijk maken waardoor hoge gevolgschade ontstaat. Bij mensen kunnen zware brandwonden, zicht- en gehooraantasting en verwondingen door rondvliegende delen veroorzaakt worden. Actieve vlamboogbeveiliging van Hager biedt uitkomst.

Technische definitie van een vlamboog
Bij een vlamboog vormt zich tussen twee actieve geleiders of een actieve geleider en een passieve geleider een elektrisch geleidend plasma waarvan de temperatuur tot wel 20.000 °C kan oplopen. Door de hoge temperatuur ontstaat een explosie-achtige drukverhoging van ongeveer 2 bar. Dit is te vergelijken met het ontploffen van een explosief. Als deze vlamboog door een storing ongecontroleerd optreedt kan de schade aanzienlijk zijn.
Actieve vlamboogbeveiliging
Een actief vlamboogbeveiligingssysteem grijpt actief in bij het ontstaan van een vlamboog en blust deze binnen enkele milliseconden. Op deze wijze worden de gevolgen van een vlamboog sterk gereduceerd of zelfs geheel vermeden. Hager zet hiervoor een zeer doordacht en uitgebalanceerd systeem van elektrische en elektronische componenten in. Lichtsensoren (1) vangen de lichtboog op en leiden een signaal naar het signaleringsapparaat (2). Speciaal geconstrueerde veiligheidstransformatoren (3) herkennen de zeer snelle stijging van een kortsluitstroom. Als beide signalen binnenkomen in het signaleringsapparaat wordt een kortsluitinrichting (4) geactiveerd. Deze veroorzaakt een botte sluiting tussen de 3-fasen vlakbij de inkomende voedingsautomaat (ACB) waardoor de vlamboog binnen 3 milliseconden van zijn energie wordt beroofd en uitblust. Na 30 tot 50 milliseconden wordt het systeem door het aanspreken van de ACB (5) afgeschakeld en spanningsvrij gemaakt. Schade aan de verdeelinrichting door de vlamboog wordt op deze wijze voorkomen en personen worden ook bij geopende deuren beschermd. Het intelligente systeem van Hager detecteert ook de plaats (6) van de vlamboog waardoor de oorzaak snel kan worden gevonden. Door de combinatie van licht- en stroomsensoren wordt het risico op een foutschakeling tot een absoluut minimum beperkt.


Principe van het functioneren van actieve vlamboogbeveiliging in een Unimes-verdeler
Voor de gecertificeerde Unimes-verdeler van Hager werd de sensortechniek op alle typen velden beproefd. Zo kan ook bij hogere bouwvormen, een normconform en veilig functioneren gegarandeerd worden.
Een investering die zich loont
Bij verdeelinrichtingen die een hoge beschikbaarheidsgraad moeten hebben is het nut en rendement van een actief vlamboogbeveiligingssysteem eenvoudig te calculeren. Dat kan via een risico-analyse of door rekening te houden met de reductie van de zogeheten MTTR (Mean Time To Repair) op de volledige installatie. Omdat in het geval van een fout geen grote schade aan de verdeler ontstaat, kan deze snel weer in bedrijf genomen worden en vermindert de tijdsduur van de onderbreking.


Boven: resultaat zonder vlamboogbeveiliging - Onder: resultaat met een actieve vlamboogbeveiliging
Bij schakel- en verdeelinrichtingen, zonder deze beveiliging, dienen meestal complete functionele eenheden, velden of zelfs de gehele verdeler vervangen te worden. Als laatste kan ook de hogere persoonsveiligheid een financiële waarde toegewezen krijgen. Ondernemers die bedrijfszekerheid willen, installeren vlamboogbeveiliging.