Brandvertragende transportkanalen

Beveiligen van vluchtwegen en het in werking houden van elektrotechnische voorzieningen in geval van brand vormen samen een interessante en belangrijke taak voor installateurs en ontwerpers. Doelstelling is enerzijds om elektrische leidingen tijdens een brand te beschermen om apparatuur en installaties zo lang mogelijk te laten functioneren; anderzijds dienen ruimten en trajecten te worden beschermd tegen brandende leidingen. Met het tehalit.FWK brandvertragende kabeltransportkanaalsysteem biedt Hager een oplossing.