Quicklink:
producten koppelen in 5 stappen

Quicklink werkt met een druk op de knop. In quicklink-modus kunnen vele gewenste functies geconfigureerd worden door drukknopbediening op de modules zelf. Eenvoudig en zonder gereedschap of training.

How-to video's

Tip: bekijk ook onze how-to video's met uitleg over Quicklink.

Zie www.hagerhowto.nl

quicklink-configuratie:
Basisconfiguratie in 5 stappen

6403501.8324
In 1 minuut een basisconfiguratie van zender en ontvanger realiseren met quicklink.

De stappen van quicklink-programmering beschreven

Iedere zender bezit een configuratieknop (cfg) en iedere ontvanger een functieknop (fct).

Functies worden helder weergegeven door een led, die signalen geeft in verschillende kleuren en knipperritmes.
Met de fct-knop kan door de beschikbare functies “gebladerd” worden.

Stap 1

Configuratie activeren
 • Druk de cfg-knop van de zender kort in
 • De cfg-led van de zender gaat aan
 • De cfg-led van alle ontvangers binnen bereik lichten op
 • Zender en ontvanger zijn nu in configuratiemodus

Stap 2

Ingang kiezen
 • Druk op de zender kort de knop (de ingang) in die een bepaalde functie moet krijgen
 • De cfg-led van de zender knippert 1 seconde ter bevestiging van de keuze

Stap 3

Functie kiezen
 • Druk de fct-knop van de geselecteerde ontvanger herhaaldelijk kort in
 • De led ‘fct’ geeft beschikbare functies weer door middel van kleur en knipperpatroon

Stap 4

Functie bevestigen
 • Houd de ‘fct’-knop van de ontvanger minimaal 2 seconden ingedrukt, totdat de ‘cfg’-led begint te knipperen
 • De ‘cfg’-led stopt na enkele seconden met knipperen en brandt continu
 • De ‘fct’-led geeft geselecteerde functie weer
 • Functie is opgeslagen

Stap 5

Configuratie afsluiten
 • Druk de ‘cfg’-knop op de zender kort in
 • De ‘cfg’-led van de zender gaat uit
 • De ‘cfg’-leds van alle ontvangers binnen bereik gaan uit
 • De configuratie is opgeslagen

Voorbeeld quicklink-configuratie:
 tijdfunctie

3171981.624
Eenvoudig een flexibele vertraagd-uit schakeling maken.

Voorbeeld quicklink-configuratie:
 twee ingangen

3171981.624
Een verkorte configuratiecyclus toepassen bij programmering van meerdere ingangen tegelijkertijd.