Servicepagina Hager

Deze servicepagina is de centrale plek waar u als klant uw servicevraag kunt stellen. U vindt hieronder het online serviceformulier. U kunt hier 24/7 aanvragen indienen.

Hager Procedure product- en systeemklachten

Bij een professioneel bedrijf hoort een professionele dienstverlening. Als zaken goed gaan, maar natuurlijk ook bij incidenten zoals een defect, storing of klacht betreffende een product, levering of systeem. Voor het aanmelden van een dergelijk incident heeft Hager voor haar klanten een service beschikbaar die een betrouwbare en voorspelbare afwikkeling garandeert.

Hebt u onze producten via een groothandel aangekocht, dan verzoeken wij u het incident via de betreffende groothandel bij ons te laten melden.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze service vragen wij u de volgende toelichting goed door te lezen: zo werken we samen aan een passende oplossing!
Hoe meld ik een defect, storing of klacht aan en wat kan ik verwachten?
Melden van een incident:
Een defect, storing of klacht melden kan 24 uur per dag via de link onderaan deze pagina. Het incident wordt binnen één werkdag verwerkt en er wordt een kopie van deze registratie per e-mail aan het geregistreerde e-mailadres verzonden. Alle verdere communicatie vindt plaats onder vermelding van het referentienummer van het incident, bijvoorbeeld om de status op te vragen.

Om een incident zo snel en effectief mogelijk te kunnen behandelen, is het van belang dat de verstrekte informatie op het serviceformulier zo juist en volledig mogelijk is. Maak, indien mogelijk, foto’s van het defecte product, en van de labels op het product en op de verpakking. Ook bij transportschades zijn foto’s van de beschadigde zending onontbeerlijk.
Voor vragen m.b.t. garantie en leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Afhandeling van een incident:
Incidenten worden intern opgevolgd door een team van productexperts die hun uiterste best doen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We kennen echter geen vast doorlooptijd omdat de aard, samenstelling en omgeving waar het incident zich heeft voorgedaan invloed hebben op de mogelijke oorzaak en oplossing.
Uiteraard zorgen wij er wel voor dat een vervangend product zo spoedig mogelijk wordt toegestuurd indien dat gevraagd is. Daarbij vermelden we wel dat indien geen aanspraak gemaakt kan worden op een kosteloze vervanging van het product – in geval van een verlopen garantieperiode – dit zoals gebruikelijk in rekening gebracht zal worden. Indien aanspraak gemaakt kan worden op creditering, dan vindt deze plaats na gegeven akkoord volgend op de beoordeling en analyse van het incident door Hager.
Wij hanteren een coulant beleid bij vervanging van producten, maar zijn gehouden aan de adviezen gegeven binnen de rapportage van onze experts.

Indien voor een incident directe technische of functionele ondersteuning noodzakelijk is, kunt u tijdens kantooruren bellen met een van onze product- en systeemspecialisten via telefoonnummer 073 642 85 84 (keuze 2). Onze product- en systeemspecialisten maken dan samen met u een analyse en bieden indien mogelijk direct een oplossing aan. Bij complexe vraagstukken kan er uiteraard ook aangegeven worden dat u wordt teruggebeld om een gedegen analyse mogelijk te maken.

Rapportage van een incident:
Indien een incident intern door Hager wordt opgevolgd, zal een eindrapportage opgesteld en toegestuurd worden waarin de resultaten en conclusies van de analyse vermeld staan. Deze rapportage is bij de interne verantwoordelijken beschikbaar en kan met deze worden besproken bij eventuele inhoudelijke vragen of opmerkingen.
Hoe meld ik een retour- of mancolevering aan en wat kan ik verwachten?
Een retour- of mancolevering melden kan 24 uur per dag via de link onderaan deze pagina. De aanvraag wordt binnen één werkdag verwerkt en er wordt een kopie van deze registratie per e-mail aan het geregistreerde e-mailadres verzonden. Alle verdere communicatie vindt plaats onder vermelding van het referentienummer van de aanvraag, bijvoorbeeld om de status op te vragen. Om een aanvraag zo tijdig en effectief mogelijk te kunnen behandelen, is het van belang dat de verstrekte informatie op het serviceformulier zo juist en volledig mogelijk is.
Aan welke voorwaarden moet mijn retouraanvraag voldoen?
Om een retourzending in behandeling te kunnen nemen, gelden de volgende voorwaarden:
  • De goederen dienen franco naar Hager gezonden te worden, met bijgevoegd de retourvoucher die u per e-mail heeft ontvangen;
  • Artikelen dienen in de originele verpakking te zitten; de verpakking mag niet beschadigd, beschreven en/of beplakt zijn;
  • Goederen mogen niet langer dan 6 maanden vóór terugname geleverd zijn door Hager en onder geen voorwaarden aangesloten zijn geweest in een installatie;
  • Speciaal op klantspecificatie geproduceerde artikelen en vervallen artikelen die niet voorkomen in het standaardassortiment kunnen niet retour genomen worden;
  • Lengtematerialen worden alleen in volle verpakkingen geaccepteerd;
  • Over het netto te crediteren bedrag worden 20% retourkosten in rekening gebracht.