Hager Update

Hager Update: Tijdens dit middelgrote, interactieve event bespreken we een aantal keer per jaar uiteenlopende, interessante thema’s voor installatiebedrijven.

Is het nu tijd voor DC?!

Op 22 november was er weer een Hager Update met een zeer actueel thema, waarvoor de belangstelling dan ook groot was; "Is het nu tijd voor DC?!". Waar staat onze branche op het gebied van DC-ontwikkelingen en hoe kijken installateurs hier tegenaan?

Nikola Tesla (voorstander van AC) en Thomas Edison (DC) konden het eind 19e eeuw niet eens worden; moet het AC of DC zijn? De ‘War of the Currents’ was een feit.

Dat de initiële keuze voor AC de juiste was, zal niemand betwisten, zeker niet als het gaat om energiedistributie. Nederland heeft een uitstekend wisselstroomnet. Om moderne elektronica mogelijk te maken, is echter bijna altijd transformatie van AC naar DC nodig. De cruciale vraag is daarom nu: als het overgrote deel van alle apparatuur op DC werkt, waarom schakelen we dan niet om naar DC-distributie?

Een nieuwe ‘War of the Currents’?
Inmiddels zijn veel marktpartijen bezig met DC-ontwikkelingen. Diverse (grote) pilotprojecten zijn uitgevoerd. Tijdens de update kregen de aanwezigen de visies van een DC-voorvechter, een netbeheerder, een installateur en een fabrikant.

Bekijk hieronder een sfeerimpressie van dit event.
6674201.5924

De sprekers

Harry Stokman, Direct Current:

“Het is mijn overtuiging dat gelijkspanning de toekomst is. Ik zet me zakelijk, privé en maatschappelijk in om dit te realiseren.”

Harry liet tijdens zijn presentatie zien dat we eigenlijk al in een gelijkspanningswereld leven. "Alle leuke dingen in het leven zijn DC." De enige manier om een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energienet voor de toekomst te kunnen borgen, is door om te schakelen naar DC. Een beperkt gedeelte in de installatie zal AC blijven. Diverse grote pilotprojecten zijn inmiddels uitgevoerd. Binnen zeer afzienbare tijd zal DC echt de standaard zijn.

Op de vraag van dagvoorzitter John van Vugt wie het hiermee eens is, wordt door een grote meerderheid bevestigend geantwoord. DC is de toekomst.

Paul Juffermans, Alliander:

“Het is de hoogste tijd voor duurzaamheid, vernieuwing en verbetering. Laat starten wat nog niet wil lopen.”

Innovatieleider Paul Juffermans laat zien welke initiatieven het netwerkbedrijf onderneemt op het gebied van gelijkstroom. Alliander wacht niet af, maar loopt mee of zelfs voorop in de ontwikkelingen. Alliander wil een gelijkstroomdienst mogelijk maken, waar klanten hun eigen keuzes kunnen maken, daar waar het zinvol is.

John van Vugt vraagt de aanwezigen wie nu al met DC bezig zijn. Voor een groot aantal gasten is dat inderdaad nu al het geval. Wie er nog niet mee bezig is, volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Henry Lootens, Conntech:

“Slim toepassen van techniek in installaties door co-creatie; DC is mijn missie!”

Conntech is gespecialiseerd in het maken van prefab-installatietechniek. Henry deelde zijn praktijkervaringen over de implementatie van gelijkspanning binnen zero-energie concepten. In diverse retailprojecten en in het eigen pand van Conntech doet het bedrijf veel ervaring op met het koppelen van systemen. Henry stelt: binnen 5 jaar is DC voor de installateur een dagelijkse activiteit.

De dagvoorzitter pakte de gelegenheid om deze stelling aan de aanwezigen voor te leggen. De reactie uit de zaal: het komt er zeker aan, maar hoe snel, daar waren de meningen enigszins over verdeeld.

Michel Heijnekamp, Hager:

De middag werd afgesloten door Hager Market Manager Michel Heijnekamp. Als fabrikant is Hager zich bewust van haar rol om te voldoen aan de marktvraag. Enerzijds doen we dat met kennissessies, zoals de Hager Update. Anderzijds worden innovaties opgestart, die de marktontwikkelingen zo nauw mogelijk volgen.

Innovaties kosten tijd en inspanning en input vanuit de marktpartijen is daarbij nodig. Daarom werd de aanwezigen gevraagd input op een kaart te schrijven: "Welke producten moet Hager voor jullie gaan ontwikkelen." Waardevolle en bruikbare reacties zullen door de R&D afdeling van Hager verder opgepakt worden.

Michel licht de samenwerking van Hager met Stichting KIEN toe. Daarop nodigt Koos Kerstholt van Stichting KIEN de aanwezigen uit voor de inspiratietafels op het gebied van gelijkspanning, die in februari 2017 georganiseerd worden.

Op de vraag wie van de aanwezigen al bekend is met het werk van Stichting KIEN antwoordt een kleine meerderheid bevestigend.

Samenvattend

DC is een hot topic. Dat bleek wel uit de opkomst en de interactie tijdens de bijeenkomst. Terecht ook, want de ontwikkelingen gaan razendsnel, veel marktpartijen zijn er al mee bezig of vormen hun visie. Projecten worden steeds grootschaliger en zijn het stadium van pilot inmiddels ontgroeid.

DC past naast AC perfect bij het werkgebied van de installateur. Er zijn echter andere partijen die zich op deze markt begeven. Het nut en de noodzaak om de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelingen, zijn dus groot.

Hager blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en houdt DC als thema op de agenda. Wellicht tot een volgende Hager Update!