Hager Update

De Hager Update op 23 januari 2018 had als thema 'De toekomst van de verdeeltechniek in de woning'. Een boeiende middag, waarvan we onderstaand een verslag geven. Tekst: Rob van Mil

'De groepenverdeler van de toekomst kan en doet veel meer'

Circa 80 vakmensen kwamen naar de Hager Update in ’s-Hertogenbosch om te luisteren naar de ontwikkelingen in en om de meterkast. Recent lanceerde Hager twee nieuwe groepenverdelers, Vision en Vega, maar deze dag gaat het vooral om de dialoog die Hager met haar relaties wil aangaan. Waar gaan we naar toe met de verdeeltechniek? Welke functies heeft de groepenverdeler nu en in de toekomst? En wat zijn de wensen van onze afnemers?
“Op een bepaalde manier zal er altijd wel een groepenverdeler in een woning of gebouw aanwezig moeten zijn”, stelde dagvoorzitter John van Vugt tijdens de Hager Update op 23 januari jongstleden. Maar was dit een mening, een overtuiging of een paradigma?
Key-note spreker Martijn Aslander had zojuist in anderhalf uur uitgelegd dat heel veel vaststaande zekerheden in onze sector verdwijnen. Dus waarom niet de overtuiging dat er altijd een groepenverdeler in de woning of het gebouw aanwezig moet zijn. Het is zeker niet ondenkbaar dat op middellange of lange termijn de elektrische infrastructuur in woningen en gebouwen niet meer van een groepenverdeler afhankelijk is. In de whitepaper over de toekomst van de verdeeltechniek, die alle aanwezigen mee naar huis kregen, is dit ook als een van de mogelijke scenario’s beschreven.

Martijn Aslander - Keynote speaker

Mensen wakker schudden

Martijn Aslander, zelfbenoemd stand-up filosoof, sparringpartner voor directies en (mede-)auteur van onder meer het boek ‘Nooit Af’ mocht de aanwezigen 'wakker schudden'. Hij bouwde zijn verhaal op rondom vier niveaus waarop mensen naar veranderingen kijken. Je hebt de aanname, de mening, de overtuiging en het paradigma. Waarbij de aanname vrij eenvoudig te wijzigen is. Als je argumenten onder ogen krijgt, dan kunnen de meeste mensen hun aanname bijstellen. Bij een mening is dat al een stuk lastiger. Maar nog moeilijker is dat bij een overtuiging, een mening met emotie. Het veranderen van een overtuiging is zeer lastig. Tot slot is er het paradigma, een standpunt dat praktisch onwrikbaar is.
En toch, zo vertelde Aslander, gaan enorm veel van die paradigma’s, overtuigingen en meningen de komende jaren overboord. Een scala aan nieuwe technologieën liggen daaraan ten grondslag. Computerchips worden nog altijd kwadratisch sneller en goedkoper. En datzelfde geldt voor zonnecellen. Het leidt er toe dat over ongeveer tien jaar elektrische energie praktisch gratis is. Zeker als we ook het management van energie, via steeds snellere en goedkopere computersystemen, goed in de hand kunnen houden.

[Klik op onderstaande titels voor meer]
Trends en innovaties op elk niveau
Aslander behandelde zo een heel scala aan ontwikkelingen die in de achterliggende jaren plaatsvonden, maar vooral ook de trends en innovaties die op dit moment gaande zijn. Belangrijk daarbij is de toegang van mensen tot het internet. Daarmee beschikken nu zoveel mensen over kennis uit open bronnen, waardoor het niet meer mogelijk is voor de “politieke en zakelijke elite” om innovaties of vernieuwingen tegen te houden. Hij gaf het voorbeeld van de farmaceutische industrie met als tegenpool een 15-jarige jongen met toegang tot internet. Met hulp van Wikipedia en Google, en de hulp van een laboratorium, ontwikkelde deze Amerikaanse tiener binnen 2 jaar een test die 168 keer sneller alvleesklierkanker opspoort en bovendien 26.000 keer goedkoper is dan de oude methode van de farmaceutische industrie. Hij bracht daarmee de overlevingskans van potentiële patiënten van 2% naar 98%.
“Zo zijn er over de hele wereld honderdduizenden tieners en twintigers die met toegang tot internet grote doorbraken realiseren. De wereldgezondheid, het voedselprobleem, het energievraagstuk; voor al deze onderwerpen kunnen we de komende jaren grote doorbraken tegemoetzien, juist doordat jongeren niet meer vast zitten aan stellige overtuigingen die zij op school of binnen bedrijven te horen krijgen. ‘Hoezo, dat kan niet? Dat zullen we nog wel eens zien!’, is nu een veelgehoorde reactie.”
Einde aan grote wereldproblemen
Niet verwonderlijk dus dat Aslander bijzonder optimistisch is over de grote problemen die nu we in de wereld ervaren. “Als zonne-energie straks gratis is, kunnen we zoet water in overvloed maken. En met zoet water maken we de woestijnen vruchtbaar, waarmee we het voedselprobleem straks oplossen. En als mensen te eten hebben, ontnemen we de ongelijkheid en daarmee ook de radicalisering en de vluchtelingenproblematiek.”
Vanuit deze ‘groot-wereldse bespiegelingen’ kwam Aslander toe aan de dagelijkse praktijk van de installatie- en bouwwereld. “Wie van jullie”, zo vroeg hij, “verwacht dat hij over tien jaar nog steeds doet wat hij nu ook doet? En wie denkt dat, als hij zijn pensioen haalt, er nog geld in de pot zit?” Op beide vragen gaf hij zelf het antwoord: Over tien jaar moet je hele andere kennis en kunde in huis hebben en de pensioenpot zal dan leeg zijn, omdat alle pensioenfondsen investeren in bedrijven die dan hun betekenis en dus ook hun waarde hebben verloren. Waar moet je als vakman nu wel in investeren? Kennis, kennis en nog eens kennis! Denk dan aan de kennis over augmented reality, internet of things, data- en nanotechnologie.

Freek Eggels - Trainings- en kennismanager bij Hager

Meer dimensies in groepenverdeler

Aslander gaf een mooie voorzet voor het verhaal van Freek Eggels. Hij vertelde welke nieuwe dimensies de groepenverdeler de komende jaren zal krijgen. En dus ook welke kennis en kunde de ontwerper en installateur van morgen nodig heeft.
In een wereld waarin we op all-electric overstappen, moet de verdeler veel meer taken gaan uitvoeren. Naast beveiligen en schakelen komen daar ook functies als meten en managen van energiestromen bij. Vervolgens willen gebruikers meer intelligentie in hun huis of gebouw, waardoor vele componenten voor domotica en gebouwautomatisering aan de verdeler worden toegevoegd. Maar dat betekent ook dat de zekerheid van een veilige installatie meer eisen gaat stellen. Een vlamboogbeveiliging en speciale verdelers, bijvoorbeeld voor kookgroepen of pv-installaties, zijn geen overbodige luxe meer.

[Klik op onderstaande titel voor meer]

Meer ruimte in meterkast?
Naast de technische ontwikkelingen, ging Eggels ook in op de fysieke ontwikkelingen van de meterkast. De afgelopen jaren is de NEN-norm die de afmetingen van de meterkast bepaalt, aangepast. Echter de wijziging is marginaal en werkte vooral op de lachspieren van de aanwezigen. De minimale afmeting van de meterkast is 2 centimeter breder en 4 centimeter dieper geworden.
“Als we alle ontwikkelingen die op ons afkomen, daarmee het hoofd moeten bieden, dan zet dit geen zoden aan de dijk. Maar niemand verplicht je om die minimale maten aan te houden. Overtuig je opdrachtgevers ervan dat – met alle mogelijkheden van de elektrotechnische installaties nu en in de toekomst – je meer ruimte nodig hebt. Ook zouden we met z’n allen een pleidooi moeten houden voor een flexibele plaatsing van de meterkast. Waarom moet hij zo nodig in de hal naast de voordeur? Er is veel voor te zeggen, zeker in grote panden of huizen, om een verdeler meer centraal in het gebouw te plaatsen. Dit kan de veiligheid, maar ook het gemak om aanpassingen of uitbreidingen door te voeren, sterk verbeteren”, aldus Eggels.

Barry van der Zande - Marktmanager Residential bij Hager

'Kijkje in de keuken'

Wat alle ontwikkelingen, nu maar ook in de toekomst, betekenen voor de groepenverdeler, maakte Barry van der Zande, marktmanager bij Hager deels duidelijk met zijn ‘kijkje in de keuken’. In zijn afsluitende presentatie toonde hij hoe Hager de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van de nieuwe Vision groepenverdeler heeft gewerkt.
Deze, speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde groepenkast bevat veel kleine verbeteringen die uiteindelijk een groot verschil maken en tot een volledig nieuwe groepenverdeler leidde. “De ontwikkeling is een traject waarbij vele mensen betrokken zijn”, vertelde Van der Zande. “Alleen al binnen Hager zijn meer dan 50 mensen betrokken geweest. Van productontwikkelaars tot norm-experts en van marktkenners tot communicatiespecialisten, zowel van de Nederlandse vestiging maar ook van het Duitse moederconcern. Maar minstens zo belangrijk bij de ontwikkeling zijn de mensen in het veld. Daarom hebben we intensief samengewerkt met de partners van Hager; groothandelaren, installateurs, paneelbouwers en adviseurs. Voorafgaand aan het ontwerpen van de nieuwe verdeler hebben we alle input opgehaald. We wisten dus waar de wensen lagen en welke verbeteringen de markt op prijs zou stellen.”

[Klik op onderstaande titel voor meer]
Veel details leiden tot grote verandering
“Toen we het nieuwe ontwerp klaar hadden, hebben we hem in een veldtest uitgebreid beproefd. Meerdere varianten zijn aan onze relaties voorgelegd. Ook hebben we installateurs uitgenodigd om bij ons op de zaak de nieuwe groepenverdeler te installeren. Wij keken dan toe en observeerden waar er eventueel onduidelijkheden of problemen ontstonden. Uiteindelijk hebben we in het definitieve ontwerp zoveel mogelijk details en wensen verwerkt. Wij zijn van mening dat wij nu een nieuwe Vision groepenkast hebben waarin alle verbeteringen erop gericht zijn om de installateur met minder handelingen effectiever te laten werken. Er is nu een behuizing die op veel aspecten een grote vooruitgang biedt. Het zijn ogenschijnlijk kleine details, maar die samen een groot verschil maken op installatiegemak, stabiliteit, snelheid van werken en minder verspilling van grondstoffen”, aldus Van der Zande.

Meer? Kijk op groepenkast.nl

Op www.groepenkast.nl vind je meer informatie over de nieuwe verdelers van Hager. Daar is ook de whitepaper ‘De toekomst van de verdeeltechniek in de woning’ te downloaden.