NEN-informatiedagen 2015

Hager bood in november en december 1-daagse informatiebijeenkomsten over de nieuwe NEN 1010 aan.
Afgelopen weken hebben we bijna 900 relaties mogen ontvangen voor onze NEN-infodagen. Het waren leerzame, drukke en succesvolle dagen en we bedanken alle aanwezigen en betrokkenen.

Gastspreker was NEN-specialist Roel Ritsma; een zeer enthousiaste spreker die samen met Hager de materie op praktische wijze behandelde. Men kreeg in één dag antwoord op deze vragen:
  • Wat is er veranderd in de norm?
  • Welke impact heeft dit op mij en mijn werkzaamheden?
  • Krijg ik meer of minder verantwoordelijkheden?

Hager-NEN: the movie
Heeft u deze dag moeten missen, bekijk dan hieronder het filmpje voor een impressie. Ook is er iedere dag een groepsfoto gemaakt, deze kunt u hieronder downloaden. Veel kijkplezier!

Evaluatie NEN-informatiesessie 2015
Deze enquête neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag. Uw antwoorden helpen ons om onszelf continu te blijven verbeteren. In sommige gevallen zijn uitkomsten voor ons aanleiding om contact met u op te nemen indien u hiervoor toestemming geeft.

Algemene vragen over de NEN-informatiesessie

1. Op welke datum heeft u deelgenomen aan de NEN-informatiesessie?

2. Hoe vond u de communicatie voorafgaand aan de NEN-informatiesessie?

Prima, geen aanmerkingen op
De informatie heeft mij wel bereikt, maar ik was niet tevreden over het tijdstip waarop
De informatie heeft mij wel bereikt, maar ik was niet tevreden over de gekozen middelen (brief en e-mail)
De informatie heeft mij niet bereikt via de uitingen vanuit Hager

3. Heeft de NEN-informatiesessie aan uw verwachtingen voldaan?

Volledig
In ruime mate
Enigszins
Geheel niet
Toelichting

4. Wat is uw mening over de opbouw van de NEN informatiesessie?

Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht
Zeer slecht

Vragen over de sprekers

5. Wat is uw mening over de manier waarop de sprekers u gedurende de dag hebben geïnformeerd?

6. Wat is uw mening over de manier waarop de sprekers gedurende de dag de vragen uit de groep hebben beantwoord?

7. Wat is uw mening over de manier waarop de Hager medewerkers u te woord stonden bij de stands tijdens de lunch?

Zeer positief
Positief
Gematigd positief
Negatief
Zeer negatief

8. Wat had u graag nog willen zien of horen bij de stands tijdens de lunch?

Overige vragen

9. Welke middelen gebruikt u voor het opzoeken van Hager productinformatie?

 Website van Hager
 Website van de groothandel
 Nieuwsbrief
 Catalogi
 Telefonische helpdesk
 Anders, nl
Toelichting

10. Welke tools gebruikt u om elektrotechnische producten te bestellen?

 Website van de groothandel
 Online webshop
 Telefonisch
 Mail
 Fax
 Automatisch computersysteem
 Calculatie- en/of ontwerpsoftware
 Anders, nl
Toelichting

11. Gebruikt u software om een verdelerontwerp te maken?

Ja
Nee
Zo ja, welk(e) software programma(‘s) om een verdeler te ontwerpen gebruikt u dan?

12. Gezien de te verwachten wijzigingen in de NPR 5310, bent u geïnteresseerd om u te laten bijscholen en informeren over de veranderingen en actuele items?

Ja, ik zou graag willen deelnemen aan een Hager-sessie omtrent dit onderwerp
Ja, ik ga me laten bijscholen bij de NEN zelf
Ja, ik ga me laten bijscholen bij een andere instantie
Nee, de veranderingen lijken mij dusdanig gering dat ik niet geïnteresseerd ben
Weet ik nog niet, ik wacht eerst af tot het zo ver is
Indien u heeft aangegeven uzelf elders te laten bijscholen, geef dan hier aan waar u dit wilt doen

13. Het aanbieden van trainingen die uw werk makkelijker en beter maken is een van de speerpunten van Hager. Op www.hager.nl/trainingen vindt u een overzicht van ons aanbod. Kunt u aangeven welke trainings- of kennisbehoefte u nog meer heeft die Hager eventueel voor u kan invullen?

14. Werkt u met domotica en/of gebouwautomatisering

Ja
Nee, ga verder naar vraag 17

15. Op welke manier overtuigt u potentiële klanten om hun eerste stappen in eenvoudige gebouwautomatisering te maken (denk aan tijdschakelaars, schemerschakelaars, bewegingsmelder en aan eenvoudige KNX oplossingen gerealiseerd in quicklink of Easy configuratie)?

16. Op welke manier kan Hager eraan bijdragen dat meerdere potentiële klanten deze eerste stap in gebouwautomatisering daadwerkelijk zetten?

17. Heeft u verder nog opmerkingen, verbeterpunten of reacties die u aan ons wenst aan te geven?

Geeft u toestemming om (naar aanleiding van deze evaluatie) evt. contact met u op te nemen?

Nee
Ja

* Indien u voor “ja” heeft gekozen, voert u dan a.u.b. in onderstaand tekstveld uw gegevens in.

Bedrijfsnaam:
Achternaam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Dank u vriendelijk voor het invullen van de enquête. Hiermee helpt u ons om toekomstige sessies beter aan te laten sluiten op uw wensen en behoeften. Nadat u op versturen heeft geklikt, kunt u de presentatie downloaden.